Có nên học Liên thông Đại học ngành Xây dựng?

Nhiều bạn trẻ sau khi học cao đẳng xây dựng, trình độ không đáp ứng được công việc thực tế