Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Ngôn ngữ anh tại TPHCM năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH TẠI TPHCM – NĂM HỌC 2024

Trung tâm Miền Nam (MIENNAM Education) thông báo chiêu sinh các lớp Cử nhân Đại học trực tuyến – Đại học từ xa – Đại học Ngôn ngữ Anh tại TPHCM năm 2024 với những thông tin sau:

1. Ngành tuyển sinh

– Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên

Tuyển sinh Cử nhân Đại học trực tuyến
Tuyển sinh Cử nhân Đại học trực tuyến tại MIENNAM Education

2. Phương thức tuyển sinh & đào tạo

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ (Không thi tuyển – Chỉ cần có bằng tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học)

Xét tuyển hồ sơ cử nhân trực tuyến
Xét tuyển hồ sơ cử nhân trực tuyến

2.2. Phương thức đào tạo

– Hình thức học 100% online, linh động thời gian nên có thể vừa làm vừa học.

– Sau khi nhận giấy báo nhập học, người học căn cứ nội dung trên giấy báo đến làm thủ tục nhập học, nhận lịch học, lịch thi và học liệu (kế hoạch theo từng đợt học).

– Sinh viên tự học thông qua học liệu, giáo trình hoặc học liệu điện tử (cung cấp qua tài khoản truy cập mạng Internet), được nghe giảng viên hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc theo kế hoạch của nhà trường (trao đổi với giảng viên và cố vấn học tập nếu học theo hình thức E-Learning).

– Sinh viên phải làm bài kiểm tra điều kiện trên lớp cho tất cả các môn học (do giáo viên chuyên môn đảm nhiệm).

– Đối với phương thức E-Learning, đánh giá chuyên cần của sinh viên căn cứ theo thời lượng truy cập học trên mạng (cùng nội dung và khối lượng).

3. Thời gian đào tạo

– Học 1,5 nămSinh viên đã có bằng Đại học trở lên; Cao đẳng cùng ngành;

– Học 2 nămSinh viên đã có bằng Cao đẳng khác ngành;

– Học 2,5 nămSinh viên đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành;

Học 3 nămSinh viên đã có bằng THPT và Trung cấp lý luận chính trị;

– Học 3,5 năm: Sinh viên đã có bằng THPT hoặc Trung cấp chuyên nghiệp khác ngành;

Lợi ích học Đại học trực tuyến tại MIENNAM Education
Lợi ích học Đại học trực tuyến tại MIENNAM Education

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TOÀN KHÓA 

STT TÊN HỌC PHẦN MÃ HỌC PHẦN SỐ TC HỌC PHẦN

TIÊN QUYẾT

 GHI CHÚ
  CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KIỆN
1 Nhập môn Internet và E-learning EG38 4
2 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 EG35 4
3 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 EG41 3
4 Tiếng Anh cơ bản EN56 4
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
5 Triết học Mác – Lênin EG42 3
6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin EG43 2
7 Chủ nghĩa xã hội khoa học EG44 2
8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam EG45 2
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG46 2
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam EN01 2
11 Tiếng Việt thực hành EN02 2
12 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03 2
13 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04 2
14 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05 2
15 Tin học đại cương EG12 3
16 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) EN06.1/ EN59.1 3
17 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) EN06.2/ EN59.2 3
18 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) EN06.3/ EN59.3 3
19 Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp) EN06.4/ EN59.4 3
20 Ngôn ngữ và văn hóa EN07 2
21 Logic học đại cương EN08 2
22 Pháp luật đại cương EG04 2
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
23 Ngữ âm thực hành EN09 2
24 Ngữ âm lý thuyết EN10 2  EN09
25 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11 2
26 Ngữ pháp thực hành EN12 2

 

STT TÊN HỌC PHẦN MÃ HỌC PHẦN SỐ TC

HỌC PHẦN

TIÊN QUYẾT

 GHI CHÚ
27 Ngữ pháp lý thuyết EN13 2

EN12

28 Giao thoa văn hóa EN14 2
29 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15 2
30 Văn học Anh – Mỹ EN16 2
31 Đất nước học EN17 2
32 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18 2
33 Nói – Tiếng Anh 1 EN19 2
34 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20 2
35 Viết – Tiếng Anh 1 EN21 2
36 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22 2
37 Nói – Tiếng Anh 2 EN23 2
38 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24 2
39 Viết – Tiếng Anh 2 EN25 2
40 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26 2 EN18, EN22
41 Nói – Tiếng Anh 3 EN27 2 EN19, EN23
42 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28 2 EN20, EN24
43 Viết – Tiếng Anh 3 EN29 2 EN21, EN25
44 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30 2 EN18, EN22
45 Nói – Tiếng Anh 4 EN31 2 EN19, EN23
46 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32 2 EN20, EN24
47 Viết – Tiếng Anh 4 EN33 2 EN21, EN25
48 Nghe – Tiếng Anh 5 EN34 2 EN26, EN30
49 Nói – Tiếng Anh 5 EN35 2 EN27, EN31
50 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36 2 EN28, EN32
51 Viết – Tiếng Anh 5 EN37 2 EN29, EN33
52 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38 2 EN26, EN30
53 Nói – Tiếng Anh 6 EN39 2 EN27, EN31
54 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40 2 EN28, EN32
55 Viết – Tiếng Anh 6 EN41 2 EN29, EN33
56 Dịch đại cương EN42 3
57 Lý thuyết dịch EN43 2
58 Phân tích diễn ngôn EN44 2
59 Dịch nâng cao 1 EN45 2
60 Dịch nâng cao 2 EN46 2 EN45
61 Dịch nâng cao 3 EN47 2 EN45
62 Kỹ năng thuyết trình EN54 2
63 Tiếng Anh thương mại EN51 2
STT TÊN HỌC PHẦN MÃ HỌC PHẦN SỐ TC HỌC PHẦN

TIÊN QUYẾT

 GHI CHÚ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

64

Thực tập dịch EN48 4
TỐT NGHIỆP
65 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57 3
66 Thực hành tiếng tổng hợp EN58 4

4. Hồ sơ tuyển sinh

– Người học khai hồ sơ theo mẫu và nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm có:

+ 01 Phiếu đăng ký tham gia học tập có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác (có thể in mẫu tại đây);

+ 02 Bản sao công chứng văn bằng cao nhất (tính đến bằng Đại học);

+ 02 Bản sao công chứng bảng điểm văn bằng cao nhất (tính đến bằng Đại học);

+ 02 Bản sao Căn cước công dân;

+ 04 Ảnh 4×6 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (không kể ảnh dán trên phiếu đăng ký);

+ Lệ phí xét tuyển 100.000 đồng

+ Học phí 448.000 đồng/Tín chỉ

5. Bằng cấp tốt nghiệp

Nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh do ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI cấp, bằng không ghi hình thức đào tạo và có giá trị tương đương bằng chính quy, được học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

Theo đó, trong nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định cũ mà mục này sẽ ghi trong phần phụ lục văn bằng.

Như vậy, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng…

Trung tâm Miền Nam
Trung tâm Miền Nam

  4. Thời gian nhận hồ sơ

  - Khai giảng ngày: 26/05/2024

  - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/05/2024 (8h00 - 17h, từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

  - Học viên ở xa, có thể gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến Văn phòng Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh - TPHCM. Điện thoại: 0868 177 977 (Cô Linh)

  - Các khoá khai giảng thường xuyên, các bạn học viên quan tâm liên hệ để biết thông tin các khoá khai giảng gần nhất.

  5. Địa điểm phát hành hồ sơ

  5.1. Văn phòng Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh - TPHCM

  5.2. Văn phòng Bình Dương - Số 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - TDM - Bình Dương

  6. Thông tin liên hệ

  - Thời gian làm việc: 08h - 17h (Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

  - Điện thoại: 079 480 9555 (Cô Chung) - 0868 177 977 (Cô Linh). Zalo Online: 079 480 9555

  XEM THÊM ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH KHÁC

  Đại học ngành Luật năm2024

  Đại học ngành Luật Kinh tế năm2024

  Đại học ngành Quản trị kinh doanh năm2024

  Đại học ngành Công nghệ thông tin năm2024

  5/5 - (4 bình chọn)