Cơ sở Thủ Đức – Trung tâm Miền Nam

TRUNG TÂM MIỀN NAM (MIENNAM Education)
20 Phạm Văn Đồng – P. Linh Đông – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Đây là cơ sở đào tạo tại Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh. Các lớp học được khai giảng đều đặn mỗi tháng với thời gian học phù hợp với thời gian biểu của từng học viên tại cơ sở Thủ Đức cũng như thời gian giảng dạy của Giảng viên.

THÀNH PHẦN BAN GIẢNG HUẤN
Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đã và đang cộng tác với Trung tâm đến từ các Trường Đại học lớn ở TP.Hồ Chí Minh như:

– Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;

– Khoa Kinh tế – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Sài Gòn;

– Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh;

– Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh;

……Các trường Đại học và các đơn vị khác.

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT KHÓA ĐÀO TẠO CƠ SỞ THỦ ĐỨC
THỜI GIAN
HỌC PHÍ
1 Bồi dưỡng Kế toán trưởng 3 tháng 1.800.000
2 Kế toán tổng hợp – Thực hành 2 tháng 2.500.000
3 Kế toán doanh nghiệp (Kế toán sơ cấp) 3 tháng 1.500.000
4 Kế toán thực hành 2 tháng 1.500.000
5 Thực hành Khai báo thuế 1 tháng 600.000
6 Quản trị kinh doanh quốc tế (XNK – HQ) 3 tháng 1.500.000
7 Quản trị nhân sự 2 tháng 2.500.000
8 Chuyên viên Sales & Marketing 2 tháng 3.000.000
9 Thư ký Quản trị văn phòng 3 tháng 1.500.000

Lưu ý: Học phí chưa bao gồm Lệ phí cấp Chứng chỉ và Tài liệu.

– NGOÀI RA, TRUNG TÂM CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP.

– CHỨNG CHỈ DO KHOA KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM CẤP. CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

III. THỜI GIAN

CƠ SỞ THỦ ĐỨC THÔNG TIN LIÊN HỆ
TĐ – TRUNG TÂM MIỀN NAM
(Số 20 Phạm Văn Đồng – Linh Đông – Thủ Đức)
Liên hệ: 02822 44 6464 – 0988 44 6464

Thời gian làm việc: 8h – 17h (Thứ 2 – Chủ nhật)