[Đào tạo]Chương trình đào tạo liên thông Đại học Xây Dựng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng gồm những môn học nào? Là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn đã gửi đến trung tâm STRAINCO chúng tôi tuần qua . Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng thì hãy đọc bài viết dưới đây.Có rất nhiều trường đào tạo về liên thông đại học xây dựng, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ về chương trình đào tạo của đại học Thành Đông.Bên cạnh đó STRAINCO còn tuyển sinh liên thông đại học ngành xây dựng tại TPHCM và Hà Nội rộng khắp tại các tỉnh và thành phố trong nước.

Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng cho từng đối tượng liên thông sẽ khác nhau.

1.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng

                            

HỌC KỲ 1                                                                                      

STT Tên học phần Số TC
1 Kết cấu gạch đá gỗ 3
2 Cơ học lý thuyết 2 2
3 Sức bền vật liệu 2 3
4 Kinh tế xây dựng 3
5 Cơ học kết cấu 2 3
Tổng số 14

 

HỌC KỲ 2                                                                                      

STT Tên học phần Số TC
1 Kỹ thuật thi công 2 + đồ án 3
2 Kết cấu thép 2+ đồ án 3
3 Kết cấu BTCT 2 3
4 Thi công nhà cao tầng 3
5 Dự toán bóc tách khối lượng công trình 3
Tổng số 15

 

HỌC KỲ 3                                                                                      

STT Tên học phần Số TC
1 Động lực học công trình 2
2 Quản lý dự án xây dựng 3
3 Tổ chức thi công 3
4 Kiến trúc công trình 3
5 Sửa chữa và gia cố công trình 2
6 Kỹ năng mềm 2 2
Tổng số 15

 

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STT Tên học phần Số TC
1 Thực tập tốt ngiệp 4
2 Đồ án tốt nghiệp 9
Tổng số 13

2.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp                                                                     

HỌC KỲ 1                                                                                     

STT Tên học phần Số TC
1 Sức bền vật liệu 1 3
2 Cơ học đất 3
3 Kết cấu BTCT1 3
4 Kinh tế xây dựng 3
5 Nền móng công trình 3
Tổng số 15

HỌC KỲ 2                                                                                     

STT Tên học phần Số TC
1 Sức bền vật liệu 2 3
2 Cơ học kết cấu 2 3
3 Động lực học công trình 2
4 Tổ chức thi công 3
5 Quản lý dự án xây dựng 3
6 Kỹ thuật thi công 1 + đồ án 3
Tổng số 17

HỌC KỲ 3

STT Tên học phần Số TC
1 Kết cấu thép 2+ đồ án 3
2 Thi công nhà cao tầng 3
3 Dự toán bóc tách khối lượng công trình 3
4 Kiến trúc công trình 3
5 Sửa chữa và gia cố công trình 3
6 Kỹ năng mềm 2 2
Tổng số 17

HỌC KỲ 4

STT Tên học phần Số TC
1 Cơ học kết cấu 1 3
2 Tin học ứng dụng 2
3 Kết cấu BTCT 2 3
4 Kết cấu thép 1 3
5 Kỹ thuật thi công 2+ đồ án 3
6 Kết cấu gạch đá gỗ 3
Tổng số 17

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STT Tên học phần Số TC
1 Thực tập tốt ngiệp 4
2 Đồ án tốt nghiệp 9
Tổng số 13

3.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Văn bằng 2

HỌC KỲ 1                                                                                     

STT Tên học phần Số TC
1 Sức bền vật liệu 1 3
2 Cơ học đất 3
3 Kết cấu BTCT1 3
4 Kinh tế xây dựng 3
5 Nền móng công trình 3
Tổng số 15

 

HỌC KỲ 2                                                                                     

STT Tên học phần Số TC
1 Sức bền vật liệu 2 3
2 Cơ học kết cấu 2 3
3 Động lực học công trình 2
4 Tổ chức thi công 3
5 Quản lý dự án xây dựng 3
6 Kỹ thuật thi công 1 + đồ án 3
Tổng số 17 


HỌC KỲ 3

STT Tên học phần Số TC
1 Kết cấu thép 2+ đồ án 3
2 Thi công nhà cao tầng 3
3 Dự toán bóc tách khối lượng công trình 3
4 Kiến trúc công trình 3
5 Sửa chữa và gia cố công trình 3
6 Kỹ năng mềm 2 2
Tổng số 17

 

HỌC KỲ 4

STT Tên học phần Số TC
1 Cơ học kết cấu 1 3
2 Tin học ứng dụng 2
3 Kết cấu BTCT 2 3
4 Kết cấu thép 1 3
5 Kỹ thuật thi công 2+ đồ án 3
6 Kết cấu gạch đá gỗ 3
Tổng số 17

 

HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

STT Tên học phần Số TC
1 Thực tập tốt ngiệp 4
2 Đồ án tốt nghiệp 9
Tổng số 13