Trường Đại học Luật TPHCM tuyển sinh văn bằng 2 Luật thời gian nào?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT
(Theo thông báo số 182/TB-ĐHL ngày 28/3/2017)

Trường Đại học Luật TPHCM thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Luật học, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 10 (Khóa học 2017-2020) năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu.

– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 6 tháng) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).

– Môn thi tuyển: Đại cương văn hóa Việt Nam và Luật Hiến pháp.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

3. Thời gian và địa điểm học

– Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

– Thời gian học: học vào các buổi tối trong tuần (4 buổi/tuần).

– Địa điểm học: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

3. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:

– Năm học 2017-2018: 17.760.000đ/ sinh viên/ năm học;

– Năm học 2018-2019: 19.440.000đ/ sinh viên/ năm học;

– Học kỳ 1 năm học 2019-2020: 10.680.000đ/ sinh viên/ học kỳ.

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

a) Phiếu dự thi tuyển sinh (theo mẫu).

b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có chứng thực) hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy cam kết.

c) Bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (có chứng thực).

d) 02 ảnh cỡ 2×3 và 02 ảnh cỡ 3×4 trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (mặt sau tấm ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

e) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

5. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh

– Phát hành và nhận lại hồ sơ: từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/7/2017 tại Phòng Đào tạo, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

– Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến chiều ngày 29/7/2017  và sáng, chiều ngày 30/7/2017.

– Địa điểm thi tuyển sinh: dự kiến thi tại số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

– Công bố điểm thi tuyển sinh: dự kiến ngày 11/8/2017.

– Khai giảng khóa học: dự kiến cuối tháng 8/2017.

Error: Contact form not found.

trường đại học luật
Đại học Luật TPHCM tuyển sinh văn bằng 2 Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Tổng quan

Trường Đại học Luật TPHCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Là trường đào tạo Luật có uy tín nhất và là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật duy nhất ở khu vực phía Nam (theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Là một trong số ít các cơ sở đào tạo đã được đánh giá và kết luận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2016).

Trường Đại học Luật TPHCM là cơ sở đào tạo Luật hàng đầu tại khu vực phía Nam với cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn thiện, cán bộ giảng viên liên tục được bồi dưỡng nâng cao trình độ. Trường đang đào tạo 7 khoa và 1 bộ môn chuyên ngành, bao gồm khoa Luật Thương mại, khoa Luật Dân sự, khoa Luật Hình sự, khoa Luật Hành chính – Nhà nước, khoa Luật Quốc tế, khoa Khoa học cơ bản, khoa Quản trị và Bộ môn Anh văn pháp lý. Hiện nay, Trường Đại học Luật TPHCM cũng chuyển từ đào tạo đơn ngành sang đào tạo đa ngành như mở thêm ngành và thành lập thêm khoa Quản trị, Bộ môn Anh văn pháp lý với ngành Quản trị-Luật, Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Anh.

1. Về sứ mạng và mục tiêu

Từ những năm đầu thành lập, Trường Đại học Luật TPHCM đã sớm xác định sứ mạng của mình. Sứ mạng đó được ghi nhận tại “Kế hoạch chiến lược 1999-2005” của Nhà trường với nội dung Trường Đại học Luật TPHCM là trường đại học Luật hàng đầu ở khu vực phía Nam, đạt chất lượng cao trong giảng dạy và nghiên cứu để góp phần xây dựng cộng đồng, phát triển đất nước và hội nhập, hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và các quốc gia trong khu vực.

Sứ mạng Trường Đại học Luật TPHCM phù hợp với các nguồn lực về tài lực và vật lực của Nhà trường, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM và của cả nước trong lĩnh vực đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế, quốc tế.

2. Thư viện

Thư viện Trường Đại học Luật TPHCM là một trong những thư viện luật lớn của khu vực miền Nam. Theo thống kê của trường, Thư viện hiện có hơn 75.000 cuốn sách với các chủ đề liên quan tới khoa học pháp lý và các ngành luật; 63 đầu báo – tạp chí các loại, hơn 1000 luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân; hơn 90 đĩa CD-ROM tài liệu điện tử về Luật học, hệ thống đĩa CD-ROM văn bản pháp luật Việt Nam từ năm 1980 đến nay; 108 đề tài khoa học Luật cấp Bộ toàn văn.

Trong những năm qua Thư viện Trường Đại học Luật TPHCM đã và đang từng bước phát triển hệ thống thư viện điện tử với mục tiêu giúp cung cấp cho giáo viên, sinh viên của trường các dịch vụ tra cứu sách, bài báo – tạp chí, sách mới trong thư viện cũng như các thư viện trên thế giới tại Cổng thông tin Thư viện điện tử đặt tại website trên Internet của thư viện. Hiện nay thư viện điện tử chỉ phục vụ cho giảng viên mà thôi, sinh viên chưa được phép sử dụng.

trường đại học luật
Sinh viên đại học Luật TPHCM

3. Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự

Trường Đại học Luật TPHCM có cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám hiệu (4 người), Hội đồng Khoa học & Đào tạo; 07 Khoa chuyên ngành và 01 Bộ môn trực thuộc Trường; 08 trung tâm, 09 phòng chức năng, Trạm Y tế và Tạp chí Khoa học pháp lý. Bên cạnh đó, Trường còn có các tổ chức chính trị, chính trị xã hội như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Chi hội Luật gia, Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp,…

Các Khoa của Trường gồm Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Khoa Luật Quốc tế, Khoa Quản trị, Bộ môn Anh Văn Pháp Lý. Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo không chính quy, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị – Thiết bị, Phòng Thanh tra. Các Trung tâm gồm: Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người và quyền công dân, Trung tâm Tư vấn pháp luật& Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm học liệu, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản.

Hoàn chỉnh tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự của Trường theo đúng các quy định hiện hành. Kiện toàn mô hình tổ chức và bộ máy quản lý của Trường, hình thành mô hình quản trị đại học hiện đại. Đến năm 2016, Trường sẽ có khoảng 300 giảng viên, trong đó có 1/3 là tiến sĩ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn và năng lực giảng dạy tốt, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học, ưu tiên đào tạo giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài.

4. Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Trường Đại học Luật TPHCM đã tập trung đội ngũ nghiên cứu hoạt động khoa học và từ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đã được phát triển mạnh mẽ. Trường đã có những công trình nghiên cứu về chiến lược phát triển và những vấn đề kinh tế-xã hội góp phần xây dựng văn kiện của nhà nước. Từ năm 1996 trường liên tục mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu đào tạo cùng các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài (Đại học Lund, Đại học Nagoya, Đại học San Francisco, Đại học Quốc gia Singapore…). Trường Đại học Luật TPHCM là cơ sở đào tạo pháp lý đầu tiên của Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ Luật cùng với một trường đại học nước ngoài (Đại học West of England). Nhà trường đã là một trong những đầu mối quy tụ đội ngũ cán bộ, chuyên gia khoa học nghiên cứu tư vấn cho chính phủ về cải cách pháp luật, đổi mới kinh tế-xă hội và đổi mới trong lĩnh vực quản lý hành chính. Hiện nay, trường là nơi duy nhất ở Việt Nam được phép đào tạo ngành Quản trị – Luật, một song ngành (kết hợp QTKD và Luật), thời gian đào tạo là 5 năm.

5. Thành tựu

Trải qua một chặng đường phát triển, Trường Đại học Luật TPHCM đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn nhất ở khu vực phía Nam.

Với những thành tích đạt được, Trường Đại học Luật TPHCM, Đảng bộ, Đoàn trường, Công đoàn Nhà trường đã nhận được nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, danh hiệu khen thưởng xứng đáng của các cơ quan đảng và nhà nước như: Nhà trường được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từ năm 2002 đến nay liên tiếp Công đoàn trường được đánh giá là đơn vị xuất sắc của Công đoàn ngành giáo dục, Liên đoàn Lao động TPHCM, Đoàn trường, Hội sinh viên được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có nhiều đóng góp trong hoạt động Phong trào sinh viên (năm 2001) và năm 2003, Đoàn trường đón nhận Huân chương Lao động hạng III, Đoàn trường (năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) Hội sinh viên (năm 2007, 2011,2014, 2015) nhiều năm liền đạt danh hiệu lá cờ đầu trong các trường Đại học phía Nam.

Trong thời gian tới, với kinh nghiệm và các thế mạnh hiện có là cơ sở vững mạnh để Trường Đại học Luật TPHCM thực hiện thành công vai trò của trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật cho cả nước, tập trung cho các tỉnh phía Nam.

Xem thông tin tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Luật dưới đây.

Error: Contact form not found.