Chứng chỉ Y sĩ Nha khoa - Y sỹ Răng Hàm Mặt tại Quận 2 - Khóa 2018

Quận 2 – Chứng chỉ Y sĩ Nha khoa – Y sỹ Răng Hàm Mặt tại Quận 2

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP CHỨNG CHỈ Y SỸ NHA KHOA – Y SỸ RĂNG HÀM MẶT
HỌC TẠI QUẬN 2 – TP HỒ CHÍ MINH

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong ngành Nha khoa, Đào tạo và Tư vấn Miền Nam liên kết trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn tổ chức tuyển sinh các lớp Chứng chỉ Y sỹ Nha khoa – Y sỹ Răng Hàm Mặt tại Quận 2 năm 2018 với nội dung như sau:

1. Đối