Chiêu sinh khoá Ôn và thi Chứng chỉ Tin học Nâng cao tại Hóc Môn 2018