Bình Dương - Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Bình Dương

Bình Dương – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Bình Dương

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP B TẠI BÌNH DƯƠNG

1. Đối tượng dự thi

– Chứng chỉ Ngoại ngữ 2: Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Bình Dương là chứng chỉ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp. Theo quy định hiện tại, Bộ Giáo dục không t